Начало → Помощ → Статистики


Всички потребители могат да видят статистика на генерирания от тях трафик на следните адреси:

При отваряне на страницата ще се появи следната форма:


IPACCT Login

Полетo Номер на клиент ще се попълни автоматично. В полето парола въведете паролата, която сте получили при включването ви в мрежата (ако не ви е дадена парола свържете се с нас) и натиснете бутона Вход.


Ще се отвори нова страница изглеждаща по следния начин:


IPACCT Login

Можете да видите комбинирани, дневни, седмични, месечни и годишни графики, както и обща статистика на генерираният от вас трафик.


Полето Валидност показва датата, до която е платен вашият акаунт за интернет. След тази дата системата автоматично спира достъпа ви до интернет, без предупреждение!


Скорости на графиките са в килобити и мегабити за секунда. Скоростта, която виждате на компютъра Ви е в килобайти за секунда. За преизчисляване на скоростите, трябва да се има впредвид, че 1 байт е равен на 8 бита.


Внимание:


За по-голяма защита на потребителските акаунти, сървърът ни използва вашите локален IP адрес и МАС адрес (уникален хардуерен номер на всяка мрежова карта) за идентификация. В случай, че смените вашата мрежова карта с друга няма да имате достъп до Интернет, затова незабавно се свържете с администраторите на мрежата, за да бъде отчетен и записан МАС адресът на новата ви мрежова карта, с което ще бъде възстановен и достъпът ви до Интернет.