Пасивна оптична мрежа


Пасивна оптична технология


Пасивната оптична мрежа (Passive Optical Network, PON) е технология, в която се използват напълно пасивни оптични разпределители за обслужване на 64 крайни точки по едно оптично влакно. Липсата на каквото и да било активно оборудване между доставчика и абоната е предпоставка за изключителна надеждност на преносната среда. Това я прави напълно независима от прекъсвания на електрозахранването, както и от типичните за LAN мрежи проблеми, породени от гръмотевични бурии (статично електричество). Мрежата се състои от централизиран Optical Line Termination (OLT) от страната на интернет доставчика и множество Optical Network Unit (ONU) устройства от страната на потребителите. Поради високата цена на въпросното мрежово оборудване (OLT и ONU), този тип технологии за доставка на информационни услуги по оптика до крайния абонат са все още рядкост.


Ние от Перник-ЛАН добре разбираме необходимостта за доставка на бърз и надежден интернет до дома Ви. По тази причина вече стартирахме изграждането на PON мрежа, като процесът е завършен в голяма част от районите с покритие.


Ако сте заинтересовани и искате да се включите към мрежата ни, можете да се свържете с нас по телефона или да посетите офис на фирмата ни.